تازه ها - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
آخرین مدارک و منابع تولید شده، از طریق این صفحه به صورت برخط (online) قابل مشاهده است.
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
چالشهای مدیریت دولتی در ایران
دانائی‌فرد، حسن
‏‫، ۱۳۹۱.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کارگاه بتن‌ساز - بتن‌ریز
نظرمحمدی، اسماعیل
‏‫، ‏‫۱۳۸۷. ‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۰
۱۳۸۲.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ف‍رآی‍ن‍د خ‍ط م‍ش‍ی‌گ‍ذاری‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ال‍وان‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌
‏‫، ۱۳۷۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
سنجش مفاهیم در پیمایش‌های اجتماعی
ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، ف‍ردی‍ن‌
‏‫، ۱۳۸۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
دگرگونی‌ شهرها: نظریه شهری و حیات شهری
تورنز، ‏‫دیوید سی.‬
‏‫، ۱۳۹۵.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مبانی سازمان و مدیریت
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، سیدمحمد
‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ش‍رح‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ راز
ال‍ه‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ق‌، ق‍رن‌ ۱۰ق‌. ش‍ارح‌
۱۳۷۶.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ش‍ب‌ پ‍ی‍ش‍گ‍وی‍ی‌
اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌
‏‫، ‏۱۳۸۴.
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Oxford elementary learner's dictionary
Crawle J. Angela, ed
1383=2004.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
روان‌شناسی ورزش
استرک، بنجامین ویلیام
‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آنتروپومتری حرکتی کاربردی
صداقتی، پریسا
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород
Гоголь, Николай Васильевич, 1809-1852.
1982.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
گیلکی گپ بزن
شکری، ابراهیم
‏‫۱۳۹۷.‬